Sundhedsoplysninger

For at sikre at man avler på sunde dyr, kan opdrættere få lavet forskellige sundhedsundersøgelser. Storpudlen er en sund race, og det skal den helst blive ved med at være. Derfor er det relevant at undersøge for HD, AD, OCD og NE.

NE står for Neonatal Enzephalopathi. Det undersøges med en DNA test. Hvis begge forældre er fri, vil afkommet også være det. Det er en sygdom i hjernen, som kun viser sig, hvis en hvalp arver den fra begge forældre. Hvalpen vil da få kramper og dø i løbet af få uger efter fødslen.

HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. Det kan give anledning til fejlbelastning af leddet og udvikling af slidgigt. Baseret på en bedømmelse af røntgenbilleder af hofterne tildeles hunden en HD grad fra A-E. Hunde med HD status A eller B betragtes som HD fri og kan umiddelbart benyttes i avl. Hunde med lavere status kan kun benyttes i et vist omfang, der varierer fra race til race.

AD står for albueledsdysplasi. Der er flere primære lidelser, der kan give AD, men fælles for disse lidelser er, at de som følge af fejlbelastning af leddet forårsager udvikling af slidgigt.

OCD står for osteochondritis dissecans. Ved OCD ses en unormal udvikling af ledbrusken, der kan løsne sig fra det underliggende knoglevæv og danne såkaldte “ledmus”. Denne unormale udvikling af ledbrusken kan medføre halthed og udvikling af slidgigt (arthrose) i de led, der er berørte. DKK’s bekæmpelsesprogram for OCD gælder udelukkende skulderleddet, men OCD kan også ses i andre led.

HD, AD og OCD er arveligt betingede sygdomme. Arvegangen er “polygenetisk”, d.v.s. at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle sygdommen, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst.

Beeka:
AD: Grad 0
HD: Status B
OCD: Ikke påvist
NE: Fri

Sky:
NE: Fri
HD: Status A
Øjenlysning: Ikke påvist.

Cia:
Øjenlysning: Ikke påvist