Sundhedsoplysninger

Sky er tested for følgende lidelser:

DNA test for Neonatal Enzephalopathi (NE), som kan forårsage hvalpedød, hvis begge forældre er bærere. Resultat: Sky er ikke bærer af dette gen.

Øjenlysning for arvelige lidelser som PRA og katarakt. Resultat: Alt er normalt.

Røntgenundersøgelse af hofter. Resultat: Status A

 

Cia er testet for følgende arvelige lidelser:

Øjenlysning for arvelige lidelser som PRA og katarakt. Resultat: Alt er normalt.